Komplexní řešení v oblasti geotechnického monitoringu

Hardwarová a softwarová podpora automatizovaných měřících stanic

Hardwarová a softwarová podpora pro manuální sběr dat

Projekční činnosti v oblasti monitorování veličin

Oblasti zájmu - vodní díla, sesuvy svahů, pozemní stavby, dopravní stavby

Rychlý kontakt

Kontakt:

mob.: + 420 603 358 208

e-mail: info@geoinspect.cz